Safra Kesesi Taşı Nedir?

• Safra kesesinde depolanan safranın içeriği safra tuzları, koesterol ve bilirubinden oluşmaktadır. Safra içerğinde bu maddeler belli oranlarda bir arada bulunduklarından taş oluşmaz

TAŞ OLUŞUMUNU TETİKLEYEN MEKANİZMALAR
• Bileşenlerin oransal değişimi
• Enfeksiyon
• Safra akışını engelleyen darlıklar
• Safra kesesi duvarının bu oranları bir arada tutacak özelliğini kaybetmesi.(Emilim özelliğinin bozulması)

Bu dengeler değiştiği zaman safrada kristal veya çamur adı verilen tortular oluşmaya başlar, daha ileri dönemde de milimetrik veya santimetre boyutunda taş oluşumları gerçekleşir.

TAŞLAR NEDEN OLUŞUR ?
• Kollesterol taşları (%90), pigment (bilirubin) taşları ve karışık taşlar olarak 3 gruba ayrılabilir

TAŞ OLUŞUMUNU ARTTIRAN FAKTÖRLER
• Şişmanlarda
• 40 yaş üzeri, doğum yapmış, açık tenli, kadınlarda
• Eritrosit yıkımına yol açan hastalıklarda(herediter sferositoz, orak hücreli anemi gibi)
• 60 yaş üzeri insanlarda