SAFRA KESESİ NEDİR?

• Safra kesesi karaciğerin sağ lobunda karaciğere yapışık olan, ortalama 7-10 c.m boyunda ve 30-50 ml hacime sahip bir organdır. Safra kesesinin boşaldığı Duktus Sistikus 2-5 mm arasında kalınlığa sahiptir. Karaciğerde üretilen safra ana safra yolları ile karaciğerden çıkıp safra kesesinde depolanır.
• Yemeklerle, mide ve onikiparmak bağırsağındaki uyarılar neticesinde safra kesesi içerisindeki safrayı sindirimi sağlamak üzere onikiparmak bağırsağının ikinci kısmına boşaltır ve sindirime yardımcı olur.

A:Safra kesesi, B: Duktus sistikus, C:Koledok kanalı, D:Ana safra yolları, E:Pankreasın wirsung kanalı.