AMELİYAT SONRASI ve DIŞI TEDAVİLER

Ameliyat sonrası dönemde tümörün kalın bağırsakta penetre ettiği katlara ve lenf nodlarının tutulup tutulmadığına bakılarak kemoterapi verilip verilmeyeceğine karar verilmektedir.
Eğer ameliyat öncesi başka organlarda da tümör varsa bu durumda bir çok faktör değerlendirilerek (hastanın genel durumu, dışkılama durumu, yayılan organdaki tümörün boyutu v.b.) ilk önce kemoterapi mi ameliyat mı yapılacağına karar verilmektedir.