logo

MALİGN MEME HASTALIKLARI

Kötü huylu meme hastalığı denildiğinde akla gelen meme kanseridir. Hayat şeklinin değişmesi ve tanı yöntemlerinin ilerlemesi ile meme kanseri artık daha sık ancak; daha erken yakalanan bir kanser tipidir.
Meme kanserlerini anlatmadan önce toplumda sık konuşulan birkaç konuya değinmek gerekir.

Meme kanseri risklerini arttıranlar nelerdir?

En çok konuşulan kalıtımsal faktörlerin meme kanseri riskini arttırdığı yönündeki bilgidir. Meme kanseri riskini arttıran 2 gen (BRCA1 ve BRCA2) vardır. Bu genlerde mutasyon olması meme kanseri riskini arttırmaktadır ancak unutulmaması gereken çok önemli gerçek de on meme kanserli hastanın 9’unda kalıtımsal faktörler yoktur. O yüzden genetik riskin olması ailede meme kanseri olan insanları olması mutlaka meme kanseri olunacağı anlamına gelmemektedir.

Bir tarafta meme kanseri olması karşı meme için de riski arttırmaktadır.

Kadın olmak başlı başına bir risk faktörüdür. Meme kanseri olan 99 kadına karşı 1 erkek meme kanserine yakalanmaktadır.

İyi huylu meme hastalıkları (Fibroadenomlar, fibrokistik meme, adenozis, duktal ektazi, mastit, intraduktal papillom) meme kanseri riskini bilinenin aksine arttırmamaktadır.

Yaş ta meme kanserini arttıran risk faktörlerinden biridir. Hastalığa yakalanan insanların %66,5’i 55 yaş üzerindedir.

Adet görmeye erken başlamak ta bir risk olarak belirtilmektedir. Burada riski arttıran şey östrojen ve progesteron hormonlarına daha uzun süre maruz kalmaktır.

Atipik hiperplazi ile giden meme hastalıkları, daha önce göğüs duvarına ışın tedavisi almış olmak ta meme kanseri oluşumunda suçlanılırlar.
Uzun süre doğum kontrol hapı kullanmak ta meme kanseri riskini arttırmaktadır.

Yanlış bilinenler

Sutyen kullanımı, daha önce memeye slikon konulmuş olması gibi bir takım bilimsel olarak ispatlanamamış iddialar insanlar arasında konuşulmaktadır. Ancak bunların meme kanseri yaptığı ile ilgili herhangi bir bilimsel veri yoktur.
Sigara ile meme kanseri arasındaki bağlantı da ispatlanamamıştır ancak sigaranın sebep olduğu ispatlanmış o kadar çok sayıda kanser vardır ki meme kanseri yapmamasının bir anlamı yoktur.

Ailemde meme kanserli hastalar var ne yapmalıyım?

Özellikler 1. derece akrabada 40 yaş altında tespit edilmiş meme kanseri, riski hafifçe arttırmaktadır. Bu durumda yapılması gereken doktor takibinde olmaktır. Takibin başlangıç yaşı kanserli hastanın tanısının konulduğu yaşın 10 sene öncesidir (35 yaşında tanı konulduysa 25 yaşında takibe başlamak gibi).