logo

ANAL KENAR TÜMÖRLERİ
Anal kenar tümörleri genellikle deri dokusundan kaynaklanır. Dişli çizgi ile makat çevresi derinin arasında bulunurlar. Erkeklerde daha sık görülür. Ele gelen kitle, kanama, kaşıntı, ağrı veya sürekli dışkılama isteği görülebilir.
Tedavide eğer lezyon küçükse lokal olarak çıkarılması uygundur. Büyük lezyonlarda kemoterapi ve radyoterapi birlikte uygulanır. Cerrahi uygulanmayan tedavilerde lokal nükslerde abdominoperoneal rezeksiyon yapılır.

Anal kanal tümörleri deri dokusuyla aynı hücrelerden oluşmuş olabilir ve en sık bu tip görülür. Kadınlarda daha sık görülür. Kanama, kaşıntı, kitle görülebilir. Anal fissür ve hemoroidlerle karıştırılabilir. Sert kile anal kanseri düşündürmelidir. Tanı konduğunda hastaların %30-40’ında metastaz gelişmiştir. En sık uzak metastaz karaciğere olur.
Tedavide küçük ve lenf bezlerine geçmemiş sınırlı lezyonlarda lokal çıkartma uygulanabilir. Diğerlerinde eşzamanlı kemoterapi ve radyoterap uygulanır. Lokal nüks durumunda abdominoperoneal rezeksiyon yapılır.
Adenokarsinom da görülebilecek diğer bir tümör tipidir. Rektumun uç kısmında bulunur.
Melanomların cilt ve gözden sonra en sık yerleşim yeridir.