logo

AMELİYAT

  Memenin malign hastalıklarının tedavisinde cerrahi (Ameliyat) hartaların büyük bölümünde mutlak olarak yer almaktadır. Meme ameliyatlarının başladığı 1890’lardan bu yana giderek daha az miktarda doku alınmakta ve hastaya göre belirlenen ameliyat tiplerinde memeyi de koruyarak eşit derecede başarı sağlanmaktadır. Ancak bugün bile tüm hastalarda memeyi korumak mümkün değildir. Ameliyatın sağladığı tümörlü hücrelerin vücuttan uzaklaştırılması ve koltuk altındaki lenf bezlerinin değerlendirilip temizlenmesidir. Tüm insanların koltuk altlarında lenf bezleri vardır ve tümörlü hücreler memeden lenf bezlerine de geçebilirler. Koltuk altındaki lenf bezlerinin alınması belirli oranlarda ameliyat sonrası rahatsızlıklar yaşatabildiği için farklı tekniklerle (Örn: Memeye mavi boya enjeksiyonu, sintigrafik yöntem gibi) koltuk altındaki ilk lenf bezine bakılarak koltuk altındaki ilk lenf bezi temizse koltuk altı tamamen temizlenmez. Meme ameliyatları 4 alt grupta incelenebilir

10

1. Meme koruyucu cerrahi ve Sentinel lenf nodu biyopsisi: Memenin alınmadığı tümörlü dokunun temiz bir sınırla çıkartıldığı ve ilk lenf bezinin değerlendirildiği ameliyat şeklidir.
2. Mastektomi ve Sentinel lenf nodu biyopsisi: Memenin tamamının alındığı ve ilk lenf bezinin değerlendirildiği ameliyat şeklidir.
3. Meme koruyucu cerrahi ve aksiller disseksiyon: Memenin tamamının alınmadığı tümörlü dokunun temiz bir sınırla çıkartıldığı ve koltuk altındaki lenf bezlerinin de çıkarıldığı ameliyat şeklidir.
4. Mastektomi ve aksiller disseksiyon (MRM-Modifiye radikal mastektomi): Memenin tamamının alındığı ve koltuk altındaki lenf bezlerinin de çıkarıldığı ameliyat şeklidir.